Energian säästäminen

Miten rakentaa energiataloudellisesti?

Energiataloudellisesti onnistuneet ratkaisut säästävät talonrakentajan rahoja rakentamista seuraavien vuosien aikana. Huolellisesti suunniteltu talo on paitsi viihtyisä, myös energiaa säästävä ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä kokonaisuus. Teknisesti tehokkaat ratkaisut mahdollistavat monipuolisten rakennusmateriaalien käytön sekä erilaiset tilaratkaisut. Hyvin suunniteltua taloa on myöhempinä vuosina myös helpompi huoltaa ja korjata.

Lisäeristyksellä ja hyvällä U-arvolla varustetuilla ikkunoilla voidaan energiankulutusta vähentää huomattavasti. Lämmönsäästön lisäksi paranee samalla myös äänieristys. Pitkäkestoiset ja ympäristöä säästävät ratkaisut ovat ekologisesti viisaita päätöksiä.