Urakat

Mitä urakointimuotoja voidaan käyttää?

Kun käytetään pääurakoitsijaa , teettää hän tarvittavat työt alihankintoina ja vastaa niiden tuloksista rakennuttajalle. Jaettua urakkamuotoa käytettäessä rakennuttaja palkkaa itse urakoitsijan kutakin erityisteknistä alaa varten. Osaurakka on periaatteeltaan samanlainen, jaettavat työt on vain jaettu vielä edellistäkin muotoa pienempiin osiin.

Urakka voidaan maksaa kertakorvauksena sovitusta työstä tai joissain helposti hahmotettavissa työnkuvissa voidaan käyttää yksikköhintaa. Esimerkiksi muurari voi laskuttaa jokaisesta muuraamastaan tiilestä tietyn kiinteän hinnan. Urakalle voidaan antaa myös sovittu tavoitehinta, jonka alittamisesta urakoitsijalle maksetaan sovittu bonus. Mikäli kustannukset puolestaan ylittävät asetetun tavoitteen, maksaa urakoitsija hyvityksenä tietyn prosenttiosuuden ”ylimääräisestä” kustannuserästä.

Urakoitsijat kannattaa kilpailuttaa keskenään. Omakotitaloa koskeviin tarjouspyyntöihin on saatavana valmiita lomakkeita, joita voi lähettää eri urakoitsijoille.