Puurakentamisen edistämisohjelma

Mikä on puurakentamisen edistämisohjelma?

Hallitus on päättänyt käynnistää kaksi ohjelmaa puurakentamisen edistämiseksi Suomessa ja sen lähialueilla. Valtioneuvosto määritteli ohjelmalleen tavoitteet periaatepäätöksessään vuoden 2005 maaliskuussa. Niihin kuuluu mm. uusien rahoitusratkaisujen kehittäminen aluerakentamiseen, viranomaisohjauksen tarkistaminen, puurakentamisen osaamistason nostaminen, omakotirakentajan tarvitsemien palveluiden kehittäminen sekä puu- ja aluerakentamiseen liittyvä yhteistyö Suomen lähialueilla. Ohjelman aikajänne kantaa vuoteen 2010 saakka.

Ohjelman toteuttamiseen liityvät toimenpiteet tähtäävät talotyyppijakauman muuttamiseksi nykyistä pientalovaltaisemmaksi. Tämä edistää puun käyttöä, koska puu on selvästi yleisin pientaloissa käytetty rakennusmateriaali. Erilaisilla yhteistoimintamalleilla ja uusilla rahoitusratkaisuilla pyritään luomaan paremmat edellytykset uusien pientaloalueiden toteuttamiseksi. Puurakentamisen osaamistasoa nostetaan uudistamalla opetuksen sisältöä kaikilla koulutustasoilla. Puurakentamiseen liittyviä tutkimusohjelmia tuetaan rahallisesti.