Maalaaminen

Mitä asunnon maalaamisessa tulee ottaa huomioon?

Liuottimien ja maalien käsittelyssä on aina oltava varovainen. Liuotinohenteisia maaleja käytettäessä silmät on suojattava tarkasti ja tuuletuksen pitää olla riittävää. Mikäli ilmanvaihtoa ei voi kunnollisesti järjestää, on käytettävä hengityssuojaimia. Liuotinohenteiset maalit saa puhdistettua työvälineistä esimerkiksi tärpätillä. Vesiohenteiset maalit eivät ole yhtä vaarallisia kuin liuotinohenteiset. Työvälineiden puhdistaminenkin sujuu niiden kohdalla pelkällä vedellä.

Öljyiset rätit on käytön jälkeen hävitettävä, sillä jotkut luonnonöljyt saattavat syttyä palamaan itsekseen. Öljyn hapettumisprosessissa syntyvä lämpöenergia voi sytyttää rievun liekkeihin.