Kotitalousvähennys ja rakentaminen

Mitä on kotitalousvähennys?

Kotona muilla teetetyn työn kustannukset saa osittain vähentää omassa verotuksessa. Kotitalousvähennyksen saa joko teettäessään työtä yrityksellä tai ryhtyessään itse työnantajaksi. Kun teettää työtä ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrityksellä, saa laskuun sisältyvästä työn osuudesta vähentää 60 prosenttia. Yrityksen antamassa laskussa tulee työn osuus loppusummasta olla eritelty. Työn teettäjä ilmoittaa kotitalousvähennyksen veroilmoituksensa tai -ehdotuksensa yhteydessä laittaen laskun liitteeksi siihen. Työn valmistuttua voi teettäjä myös hakea uuden verokortin ja saada verohyödyn heti. Muussa tapauksessa verohyöty näkyy veronpalautuksessa.

Työnantajaksi ryhtyvä kotitalous saa vuoden 2005 alusta alkaen vähentää 30 % itse palkasta ja palkan sivukulut. Vähennyksen enimmäismäärä on 1150 euroa ja omavastuu 100 euroa. Se myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus yritykselle tai palkka sekä palkan sivukulut on maksettu. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja molemmat aviopuolisot voivat tehdä sen omassa verotuksessaan siltä osin kuin heillä on ollut vähennykseen oikeuttavia kustannuksia. Vähennys tehdään suoraan veroista, joten tulojen suuruus ei vaikuta sen määrään. Vähennyksen saa siis vain teetetyn työn osuudesta, sitä ei saa työhön liittyvistä tarvikkeista, työhön käytetyn koneen osuudesta tai matkakustannuksista.

Kotitalousvähennyksen voi tehdä vain luonnollinen henkilö. Kuolinpesä ei voi saada vähennystä lukuun ottamatta henkilön kuolinvuodelta toimitettavaa verotusta. Vähennykseen oikeutettuja eivät ole esimerkiksi osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, yhdistykset tai muut juridiset henkilöt eivätkä yhteenliittymät. Sitä ei myönnetä myöskään silloin, kun samaan työhön on saatu muuta yhteiskunnan tukea.

Tarkemmat yksityiskohdat ja ehdot kannatta aina kysyä lähimmästä verotoimistosta.