Rakentamiskustannukset

Mistä rakentamisen kustannukset koostuvat?

Rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat monet tekijät. Tonttien hinnoissa on valtavia paikkakuntakohtaisia eroja. Pienillä paikkakunnilla hyviäkin tonttimaita voi saada yhden euron nimellishinnalla. Tilanne selittyy sillä, että pienet kunnat yrittävät houkutella veronmaksajia alueilleen jakamalla tontteja käytännössä ilmaiseksi. Myös työkustannuksissa on huomattavia eroja. Pohjois-Suomessa kustannukset voivat olla puolet siitä, mitä Helsingissä joutuu talonsa rakennuttamisesta maksamaan.

Kokonaiskustannusten laskeminen ei ole kuitenkaan helppoa puuhaa. Yleiset arviot kokoluokkien ja muiden yhtenevien piirteiden perusteella ovat kovin epätarkkoja. Jokainen rakennussuunnitelma tarvitsee oman yksilökohtaisen laskuarvionsa. Jopa vierekkäisille tonteille rakentaminen voi olla hyvin erihintaista. Tontin pinnanmuodot ja maaperän muokkauksen tarve voivat olla täysin erilaisia ja niiden käsittelyn vaatimat kustannukset voivat siten huomattavastikin poiketa toisistaan.

Kustannuslaskelmissa on hyvä turvautua ammattilaisen apuun. Näin laaditun budjetin pitävyyttä voidaan arvioida hyvissä ajoin ennen kuin tilanne karkaa käsistä. Mikäli alustavat laskelmat osoittavat budjetin ylittävän reilusti hankkeelle varatun rahamäärän, voidaan kalleimpia rakenneratkaisuja muuttaa halvempaan suuntaan. Tarkalla suunnittelulla päästään riittävän tarkkoihin ennusteisiin lopullisten kustannusten suhteen. Yksi osa suunnitelua on urakkatarjousten pyytäminen etukäteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällä tavalla myös urakoiden hinnat ovat todennäköisesti matalampia kuin lyhyellä varoitusajalla pyydetyissä tarjouksissa.

Kannattaa huomioida, että suurin osa rakennustöistä tehdään keväällä. Jos on mahdollista aloittaa rakennustyöt syksyllä, on ammattitaitoisen työvoman löytäminen haluttuun ajankohtaan taatusti helpompaa ja lisäksi myös hintapyynnöt ovat todennäköisesti kevättä alhaisempia.