Käsineet ja jalkineet

Miltä oikeanlaiset käsineet ja jalkineet suojaavat?

Rakennustöissä sattuu monenkirjavia vammoja. Putoamiset ja liukastumiset ovat liiankin yleisiä. Raajoihin kohdistuu isku- ja viiltohaavoja, palovammoja sekä kemiallisista aineista aiheutuvia ärsykkeitä.

Suojavaatetus ehkäisee monen vamman synnyn. Piittamattomuus johtaa turhiin onnettomuuksiin, jotka voisi välttää asianmukaisella toiminnalla. Vaikkapa turvajalkineita käyttämällä voi välttää putoavien tai kaatuvien esineiden aiheuttamat murtumat sekä naulaan astumisten aiheuttamat haavat. Suojakäsineet ehkäisevät pisto- ja viiltojahaavojen syntyä sekä erilaisista syövyttävistä aineista johtuvia vammoja.