Sisäilma

Miten huolehditaan hyvästä sisäilmasta?

Perusteellinen suunnittelutyö on paras takuu terveellisen rakennuskokonaisuuden aikaansaamiseksi. Sisäilman laatu on merkittävä tekijä terveellisten asumisolosuhteiden saavuttamiseksi. Liian kostea sisäilma voi johtaa hankalien kosteusvaurioiden syntyyn. Ilmanvaihdon on toimittava tehokkaasti, jotta haitallisia mikrobeja tai kaasuja ei pääse syntymään. Samoin eristyksen kanssa on oltava huolellinen, ettei kosteus pääse tiivistymään rakenteisiin. Ikkunoihin tiivistyvä kosteus on selvä merkki puutteellisesta ilmanvaihdosta.

Vanhoissa taloissa saattaa olla ongelmallisia rakenneratkaisuja tai jopa haitalliseksi luokiteltavia materiaaleja. Kosteusvaurioiden mahdollisuutta ei vanhempien rakennusten suunnittelussa ole kovinkaan usein otettu huomioon nykyisiä vaatimuksia vastaavalla tavalla. Käytetyn talon ostajan on hyvä selvittää tällaiset asiat ennen kauppakirjan allekirjoittamista.