Kantavat rakenteet

Miten rakenteet saadaan kestämään?

Kantavat rakenneosat pitävät rakennuksen pystyssä. Yleisimmin käytettyjä materiaaleja ovat betoni, teräs ja puu. Jos talon katolla on esimerkiksi iso kerros lunta, joutuvat rakenteet lujille. Tasakattoisissa rakennuksissa runsaat lumikerrokset on liiallisen kuormituksen estämiseksi syytä poistaa käsivoimin. Rakennusta painava kuorma siirtyy rakenneosia pitkin perustuksiin, josta paino lopulta siirtyy maaperää vasten. Omakotitalojen rakenteita tehtäessä ei oteta huomioon tulipalojen aiheuttamaa rasitusta. Suuremmissa julkisissa tiloissa rakenteiden täytyy kestää jonkin aikaa romahtamatta palotilanteen aiheuttamaa kuormaa, jotta ihmiset ehtivät pakenemaan palavasta rakennuksesta.

Rakenteiden kestävyydelle on asetettu tietyt vähimmäisarvot. Suomen rakentamismääräyskokelmasta löytyvät vaaditut varmuus- ja kuormitusarvot. Määräyskokoelmasta löytyy myös ohjeita rakenteiden valmistukseen ja laadunvalvontaan. Rakennuksen suunniteluvaiheessa määräyksiin tutustuminen on välttämätöntä onnistuneen rakennusprosessin aikaansaamiseksi.

Kantavien rakenteiden suunnittelu on rakennesuunnittelijan tehtävä. Jos suunnittelijoita on useita, on yhden näistä oltava päärakennesuunnittelija, jolloin lopullinen vastuu rakenteiden kestävyydestä lepää hänen harteillaan.