Suunnittelijan vastuu

Mikä on suunnittelijan vastuu rakennustöissä?

Suunnittelijan vastuu esimerkiksi omakotitalon rakentamisessa määräytyy sopimuksessa määriteltyjen pykälien mukaisesti. Jos suunnittelija tuo sovittuna ajankohtana näytteille puolivalmiin työn, jossa ei juurikaan ole huomioitu asiakkaan esittämiä toivomuksia tilaratkaisujen tai muiden elementtien osalta, ei suunnittelijalle tarvitse maksaa koko sovittua palkkiota. Mahdollisesti koko palkkiokin voidaan jättää maksamatta, jos esimerkiksi sairastelun tai muun vastaavan seikan takia suunnittelija ei ole voinut tehdä työtään. Toisin sanoen suorituksen täyttämisvastuu on tuottamuksesta riippumatonta vastuuta.

Talon suunnittelija on vastuussa sellaisista vahingoista, jotka johtuvat hänen virheistään. Suunnittelusta johtuvat virheet voivat olla taloudellisesti mittavia. Tämän vuoksi suunnittelijan vastuulle jäävän korvauksen yläraja on sopimusehdoissa usein rajattu suunnittelijalle maksettuun palkkion määrään. Vastuurajoitukset eivät koske törkeitä tai tuottamuksellisia tapauksia.

Suunnittelijan viivästysvastuu tarkoittaa tilannetta, jossa suunnittelija ei pysty toimittamaan piirustuksia asiakkaalle sovittujen aikarajojen puitteissa. Sopimuksissa on usein maininta viivästyssakosta, jonka suunnittelija joutuu maksamaan palkkiostaan asiakkaalle.