Tuettavat rakennustyöt

Millaisiin töihin kotitalousvähennyksen saa?

Kotitalousvähennyksen tarkoitus on ollut parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne aikaisemmin ovat tehneet itse tai jopa teettäneet niin sanotulla pimeällä työvoimalla. Se lisää muutenkin työsuoritusten kysyntää, koska kotitalouden maksama hinta muodostuu vähennyksen ansiosta huomattavasti edullisemmaksi kuin aikaisemmin.

Vähennykseen oikeuttavaa työtä ovat tavanomaiset kotitaloustyöt kuten siivous, lastenhoito sekä vakituisen ja vapaa-ajan asunnon perusparannus- ja kunnossapitotyöt. Varsinaiseen rakennukseen kohdistuvien töiden lisäksi piha-alueeseen kohdistuvat remontti- ja perusparannustyöt ovat vähennyskelpoisia, kuten myös vesi- ja jätevesijärjestelmiin, lämmitykseen, sähköistykseen sekä ilmastointiin liittyvät asennus- ja korjaustyöt. Uudisrakentamisen yhteydessä piha-alueella tehtävät työt eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia. Jos erilaisten pihan kunnostustöiden kohdalla tulee vaikeita rajanveto-ongelmia kunnostamisen ja uudisrakentamisen välillä, katsotaan, että jos rakennusluvan määräaika ei ole kulunut umpeen, on kyseessä on uudisrakennukseen liittyvä työ.

Pora- tai muun kaivon rakentaminen lasketaan kuuluvaksi asunnon perusparannustöihin. Vähennysoikeus on myös omassa ja muiden kanssa yhteisessä käytössä olevassa asunnossa ja vapaa-ajan asunnossa teetetyillä kunnossapito- ja perusparannustöillä. Jos omistajilla on käytössään vakituisen asunnon lisäksi toinen asunto, vähennys voidaan myöntää kunkin asunnon korjauskustannuksista. Jos kesäasunto/mökki on ollut vuokrattuna osan vuotta, siihen kohdistuvista perusparannuskustannuksista saa vähentää omaa käyttöä vastaavan suhteellisen osuuden.

Perusparannus- ja kunnossapitotyötä ovat esim. keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja kellaritilojen remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt. Rakennusten ulkokunnostus kuten maalauttaminen ja parvekelasien asennuttaminen myös oikeuttavat vähennykseen. Lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen, ja korjaaminen ovat myös vähennykseen oikeuttavaa työtä, esimerkiksi uuden tulisijan rakennuttaminen tai vanhan tulisijan korjauttaminen omistamassaan asunnossa.

Asunto voi olla omistus- tai vuokra-asunto. Myöskään hallintatavalla ei ole merkitystä. Avopuoliso, jolla ei ole omistusoikeutta asuntoon, voi saada vähennyksen, jos on maksanut vähennykseen oikeuttavia kustannuksia. Myös kotona asuva täysi-ikäinen lapsi voi saada vähennyksen, jos hän on osallistunut vähennettävien kustannusten maksuun