Urakoitsija

Mikä on urakoitsijan vastuu rakennustöissä?

Urakoitsijalla on virheevastuu johtamastaan projektista. Vastuunsa perusteella urakoitsijan on korjattava rakennuksessa esiintyvät virheet, jos tämä vain on mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia. Jos urakoitsija kieltäytyy korjaustöistä, voi rakennuttaja itse korjata vahingot urakoitsijan laskuun.

Suoritusvelvollisuuden perusteella urakoitsijan on hoidettava ne tehtävät, joihin hän on sopimuksessa sitoutunut. Sovittuja aikarajoja on myös noudatettava. Jos aikarajat viivästyvät, on urakoitsijan maksettava toimeksiantajalle sopimuksen mukainen viivästyssakko. Muilla korvausvaatimuksilla urakoitsijaa ei voida ahdistaa, paitsi jos hänen viivyttelynsä on laadultaan törkeää tai jopa tahallista.