Suullinen sopimus

Riittääkö suullinen sopimus?

Rakentamisessa vastuut ja velvollisuudet määräytyvät sopimusvastuun nojalla. Osapuolten on suoriuduttava velvollisuuksista, joihin hän sitoutunut. Vastuukysymysten selventämiseksi ja mahdollisten kiistatilanteiden ratkaisemiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki sopimukset tehdään kirjallisesti. Suullinen sopimus on teoriassa yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus, mutta käytännössä sen olemassaoloa on huomattavasti vaikeampi todistaa.