Hankkeen käynnistäminen

Kuinka rakennussuunnitelman laatiminen aloitetaan?

Oman talon rakentaminen on pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa tarvitaan monia eri osapuolia toimivan tuloksen saavuttamiseksi. Uuteen asuntoon kohdistuu paljon odotuksia ja toivomuksia, jotka asuntoon muuttavien henkilöiden on sovitettava kokonaispakettiin sopiviksi. Kaikkea ei voi talonrakentajakaan saada, joten toiveet on ensin kartoitettava ja sen jälkeen mietittävä, mitkä toiveista ovat toteuttamiskelpoisia.

Talon piirustuksia tehtäessä on järkevää käyttää asiantuntija-apua. Arkkitehdille voi kertoa toivomuksensa tulevan talon suhteen. Pinta-ala rajoittaa huonemäärää, ja laatutason valinta on myös tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Talon puitteet ja sisustus voidaan tehdä vaatimattomasti tai mahdollisesti hyvinkin korkeaa laatua tavoitellen. Hinnan ja laadun suhdetta on aina hyvä puntaroida huolellisesti. Toisinaan halvan materiaalin käyttö voi pitkällä aikavälillä olla kalliimpi ratkaisu kuin laadukkaan materiaalin käyttö. Asuinrakennuksen elinkaari on kymmeniä vuosia, joten kestävyys ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden asumisoloja ajatellen. Kustannustason realistisuus on kuitenkin olennaista. Lainanlyhennysten ja korkomaksujen lisäksi on monia yllättäviä menoja. Suunnittelu- ja asiantuntijapalkkioiden lisäksi erilaiset lupa- ja valvontamaksut on otettava huomioon, samoin työpalkat, sosiaalikulut, kalustohankinnat ja hallinnolliset maksut. Koska halutaan välttää tilanne, jossa hanke jää rahoitusvaikeuksien takia puolitiehen, ovat budjetin suunnittelu ja seuranta tärkeitä rakennusprojektin onnistumiseksi.