Rakennustyöt, joita ei tueta

Millaisiin töihin kotitalousvähennystä ei saa?

Työ tulee tehdä teettäjän käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Muualla tapahtuva ruoan laitto, juhlien järjestäminen toisessa paikassa tai vaatteiden pesetys pesulassa eivät ole vähennyskelpoisia, kuten ei myöskään lasten hoidattaminen muualla kuin kotona. Vuoden 2005 alusta alkaen vähennyksen saa myös työstä, joka on tehty verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Sijoitusasuntoon, jota omistaja ei käytä varsinaisena asuntonaan kohdistuvista perusparannuskustannuksista ei vähennystä voi saada.

Vähennyskelpoisena asunnon kunnossapitotyönä ei pidetä toistuvia asuntoon kohdistuvia huoltotoimenpiteitä, joiden tekemiseen voidaan yleensä kelpuuttaa vain tietyn ammattitaidon omaava henkilö. Tällaisia töitä ovat esim. nuohous tai öljypolttimen ja ilmastointikanavien puhdistus. Jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys, muutto- ja kuljetuspalvelut, hälytysjärjestelmien asennus, huonekalujen verhoilu ja asunnon tai rakennuksen kuntotarkastus eivät ole sellaista työtä, jota pidettäisiin vähennykseen oikeuttavana kotitaloustyönä. Myöskään erilaisista tarkastuksista, mittauksista ja muista sen kaltaisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset eivät oikeuta vähennykseen

Kotitalouteen tulevien koneiden ja laitteiden korjaus- ja asennustyö ei myöskään oikeuta vähennykseen. Koneilla ja laitteilla tarkoitetaan mm. kylmäkalusteita, liettä, televisiota, pesukonetta, atk-laitteita ja antennia. Jos kuitenkin kodin koneiden asennus on osa suurta korjausurakkaa esim. keittiöremontin yhteydessä, se voidaan katsoa osaksi korjaustyötä.

Vähennys ei koske johtojen ja putkien vetämistä piha-alueen ulkopuolelle tai muita piha-alueen ulkopuolella tapahtuvia töitä esimerkiksi rannan ruoppausta. Piha-alueella tarkoitetaan yleensä tonttia. Haja-asutusalueella piha-alueena voidaan pitää rakennusta ympäröivää enintään 10 000 neliömetrin suuruista aluetta.

Uudisrakentaminen ja siihen verrattava rakentaminen ei oikeuta vähennykseen. Uudisrakentamiseen verrattavaa korjausta on esimerkiksi asunnon tai rakennuksen laajennus, sisätilojen täydellinen uusiminen tai aikaisemman varastotilan muuttaminen asumiskäyttöön sopivaksi. Erilaisten rakennelmien kuten grillikatoksen, ulkokeittiön tai leikkimökin rakentaminen ovat nekin uudisrakentamiseen verrattavia.

Myöskään elinkeinotoimintaan liittyvästä työstä tai siihen tarkoitukseen käytettyjen rakennusten korjaamisesta ei voi saada kotitalousvähennystä. Maatalouden harjoittajan maatalouteen liittyvä työ kuten karjanhoito, viljely eivätkä erilaiset maatalousrakennusten korjaustyöt eivät nekään oikeuta kotitalousvähennykseen.