Salaojitus

Miten salaojitus toimii?

Perustusta tehtäessä tärkeintä on estää kosteuden pysyvä pääsy rakenteisiin. Perusmuuriin kiinnitetään perusmuurilevy, jonka sisäpuoli on irrallaan muurin pinnasta. Rakenteisiin pyrkivä kosteus tiivistyy muurilevyn pintaan ja valuu siitä hiljalleen salaojitukseen. Salaojat kaivetaan käyttäen tarkoitukseen sopivaa sepeliä ja soraa sekä suodatinkangasta. Maan pinnan pitää viettää perustuksista poispäin. Kolmen metrin matkalla laskua pitää olla ainakin 15 senttiä, mielellään hieman enemmänkin.

Salaojitusputkien hankinnassa ei auta pihtailla. Pieni säästö voi aiheuttaa erittäin hankalan ja kalliin korjausoperaation myöhempinä vuosina. Putken tulee olla pituusjäykkä ja tuplaseinämät lisäävät kestävyyttä. Jos salaojaputki on liian heikkoa materiaalia, siihen saattaa syntyä painaumia, joihin vesi jää makaamaan.