Mitä tulee suunnitella ennen rakennustöiden aloittamista?

Esisuunnitteluvaiheessa päätetään, montako huonetta taloon tulee ja minkä kokoisia niistä tehdään. Rakenneratkaisut tehdään myös tässä vaiheessa. Käytettävistä materiaaleista ja lämmönhankinnasta on tehtävä päätökset. Kaikkien tehtävien ratkaisujen tulee noudattaa kustannusarviota. Esisuunnittelun aikana voidaan suunniteltuihin ratkaisuihin tehdä vielä isojakin muutoksia, koska varsinaisia rakennustöitä ei ole aloitettu.

Rakennussuunnitteluvaiheessa edetään piirustusten syntyyn saakka. Arkkitehti antaa työnsä tilaajan nähtäväksi. Arkkitehdit käyttävät usein luovuuttaan ja kokemustaan tilaajan toiveita käsitellessään ja toisinaan lopputulos vaatii pientä sovittelua ja muokkausta. Kun piirustuksista päästään sopuun, siirrytään tekemään yksityiskohtaisempia teknisiä suunnitelmia. Kustannusarvion kehitystä seurataan edelleen tiiviisti ja muokkausta voidaan vieläkin tehdä myös taloudelliselta pohjalta.

Rakennusluvan täytyy olla kunnossa, ennen kuin varsinaiset työt voidaan aloittaa. Käytettävien urakoitsijoiden tulee myös olla selvillä. Tarjouksia kannattaa kysellä hyvissä ajoin, jolloin kunnolliseen hintavertailuun jää riittävästi aikaa. Myös aikataulukysymysten kannalta on hyvä olla mahdollisimman ajoissa liikkeellä. Joillain paikkakunnilla rakennusurakoitsijat voivat olla niin kiireisiä, että suunniteltuja aikatauluja joudutaan mukauttamaan tämän vuoksi.