Huumetestit työpaikalla

Saako työnantaja järjestää huumetestin?

Työnantaja saa käsitellä työntekijän huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja vain, jos ne sisältyvät tämän työnantajalle toimittamaan huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Todistuksella tarkoitetaan työnantajan osoittaman terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratorion antamaa todistusta, josta ilmenee työntekijälle tehty huumausainelain mukainen testi ja sen perusteella laaditut selvitykset.

Todistuksesta ilmenee mahdollisen käytön vaikutus työntekijän työ- ja toimintakykyyn. Työnantaja voi vaatia todistusta, työnhakijalta tai työssä olevalta, jos siihen on laissa määritellyt perusteet. Todistuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaa työnantaja.