Työturvallisuus ja työnantajan vastuu

Mikä on työturvallisuuslain mukaan työnantajan vastuu?

Työturvallisuuslaki sanoo, että jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantaja on velvollinen toimimaan käytettävissään olevin keinoin epäkohdan poistamiseksi.

Häirintä voi olla sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käyttäytymistä, joka jatkuvana tai säännöllisenä aiheuttaa haittaa tai vaaraa kohteen terveydelle. Epäasiallinen kohtelu voi taas olla henkilön työsuorituksen jatkuvaa ja perusteetonta arvostelua, mustamaalaamista tai muusta työyhteisöstä eristämistä. Häirinnällä ja epäasiallisella kohtelulla tarkoitetaan myös sukupuolista häirintää tai ahdistelua. Menettelyn tulee olla niin vakavaa, että se voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa kohteen terveydelle.