Työpaikan sähköpostit

Saako työnantaja tarkastaa työpaikan kaikki sähköpostit?

Työnantaja omistaa työvälineet ja laitteet ja hänellä on työnjohto-oikeuden nojalla mahdollisuus määrätä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä. Työnantajan oikeuksia rajoittavat työntekijän perusoikeudet, luottamuksellisien viestien suoja sekä henkilötietolaki.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä oikeuttaa työnantajan tietyin edellytyksin selvittämään ne työntekijän sähköpostiviestit, jotka kuuluvat työnantajalle. Sähköpostien ja tietoverkkojen käytöstä tulee sopia työpaikalla.

Työnantaja saa lukea työntekijän sähköpostiviestejä tämän poissaolon aikana. Niiden tulee kuulua työnantajalle ja selvittämisen tulee olla työnantajan toiminnan jatkumisen kannalta välttämätöntä. Lähtökohtana viestien hakemiselle ja avaamiselle on työntekijän suostumus.