Työsopimuksen käsitteleminen purkautuneena

Miten käsittely etenee?

On tärkeää, että työntekijä ilmoittaa poissaolonsa työnantajalle. Ongelmatilanteisiin on varauduttu työsopimuslaissa. Sen mukaan työsopimusta käsitellään purkautuneena, jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää, eikä ole ilmoittanut työnantajalle pätevää syytä poissaololleen.

Työsuhdetta käsitellään purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Purkautuminen ei kuitenkaan ole lopullista, jos myöhemmin käy ilmi, että työntekijällä on ollut pätevä syy poissaololleen, mutta siitä ei ole voitu hyväksyttävän esteen vuoksi ilmoittaa työnantajalle. Tälläinen hyväksyttävä syy on esimerkiksi onnettomuus, vaikava sairaus tai panttivankeus.

Myös työntekijällä on oikeus pitää työsuhdetta purkautuneena, jos työnantaja on ollut poissa työpaikalta seitsemän kalenteripäivää, eikä sijaista ole järjestetty.