Mitä tasapuolisella kohtelulla tarkoitetaan?

Työsopimuslaissa tasapuolisen kohtelun velvoitteella tarkoitetaan esimerkiksi osa- ja määräaikaisia työsuhteita (TSL 2:2.2 § ) sekä tasapuoliseen kohteluun liittyviä ohjeita (TSL 2:2.3§).

Osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa tasapuolinen kohtelu tarkoittaa:
 • osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä
Tasapuolinen kohtelu puolestaan tarkoittaa, että:
 • työnantajan on muutoinkin kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua ts. ”samanlaisissa tilanteissa samanlainen kohtelu”.
Tasapuolinen kohtelu on syytä erityisesti huomioida eräissä esimerkkitilanteissa:
 • työsuhde-etuudet
 • yrityksen käytännöt (varoituskäytäntö)
 • työnjohto
 • palkkaus
 • irtisanominen
=

Sallittuja poikkeuksia tasapuoliseen kohteluun

=

Tyypillisiä poikkeamistilanteita tasapuoliseen kohteluun liittyen ovat mm:

 • positiivinen erityiskohtelu
 • työsuhteen kesto
 • työehtosopimuksen edellyttämä erilainen kohtelu
 • laista johtuva erilainen kohtelu
 • käytännön muuttaminen