Työn tarjoaminen osa-aikaisille

Missä tilanteissa työtä on tarjottava?

Työsopimuslaissa työantaja on velvoitettu tarjoamaan työtä osa-aikaiselle työntekijälle seuraavissa tilanteissa:

  • lisätyötä on tarjottava kaikille niille osa-aikatyöntekijöille, jotka ovat sopivia vapaana oleviin tehtäviin
  • jos työsopimus on kuitenkin tehty työntekijän aloitteen ja toiveiden mukaisesti osa-aikaiseksi, tai työntekijä on muutoin saattanut työnantajan tietoon, että hän ei ole kiinnostunutn työajan lisäämisestä, työnantajalla ei ole pykälässä tarkoitettua lisätyön tarjoamisvelvollisuutta.
  • työnantajalla velvollisuus järjestää osa-aikatyöntekijälle sellainen koulutus, joka on tarpeellista uuden työn vastaanottamisen kannalta. Koulutusvelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että se on työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestettävissä.