Sukupuolinen häirintä

Mitä sukupuolinen häirintä on?

Tasa-arvolain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Sukupuolinen häirintä tai ahdistelu loukkaa ihmisen oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. Häirintä voi ilmetä eri tavoin, esim. seksuaalisesti värittyneet puheet, kirjeet, ilmeet ja puhelinsoitot, esille asetettu pornoaineisto, fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä ehdottelevät puheet tai vaatimukset, raiskaus tai sen yritys.

Häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön pitää ilmoittaa selkeästi häiritsijälleen, että tämän toiminta on laissa kiellettyä ja ei-toivottua. Jos tämä ei riitä, voi häirinnän kohteeksi joutunut henkilö ilmoittaa myös esimiehelleen tai työnantajan edustajalle, jonka pitää ilmoituksen kuultuaan ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.