Työnantajan vastuu

Mikä on työnantajan vastuu tasa-arvon edistämisessä työpaikalla?

Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistämiseksi työnantajan tulee ottaen huomioon työntekijöiden voimavarat toimia niin, että:

1. työtehtäviin hakeutuisi sekä miehiä että naisia,
2. edistää naisten ja miesten tasapuolista tehtäviin sijoittumista sekä luoda heille samanlaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen ja
3. kehittää työoloja niin, että ne sopivat kummallekin sukupuolelle.

Velvollisuuksiin kuuluu myös se, että henkilöstön määrän ollessa vähintään 30 työntekijää, täytyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan sisällyttää toimenpiteet siitä, miten työpaikan naisten ja miesten tasa-arvoa edistetään.

Työnantaja ei voi torjua edistämisvelvoitteita vastustukseen vedoten. Esimerkiksi asiakkaiden odotukset tai toisten työntekijöiden vastustus eivät käy syyksi olla edistämättä tasa-arvoa.