Palkanmaksuvelvollisuus

Mitkä ovat palkanmaksuvelvollisuuden ehdot?

Työsopimuslaissa määritellään palkanmaksuvelvollisuuteen seuraavat ehdot:

  • palkka on maksettava oikeassa muodossa, kuten työsopimuksessa on sovittu. Joko rahana

tai muuna vastikkeena, sekä annettava taloudellinen arvo saajalle (velan kuittaus)

  • palkka on maksettava oikeaan aikaan, tiettynä palkanmaksuaikana ja -kautena,

huomioiden poikkeuksellinen erääntyminen

  • palkka on maksettava oikeaan paikkaan, joko pankkiin tai käteisenä
  • työntekijän on saatava palkkalaskelma
  • työntekijällä on kuittausoikeus

Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus myös työn estyessä , joka koskee:

  • sairausajan palkkaa
  • työpaikan tulipaloa tms.
  • muu alan lakko huomioiden