Toistaiseksi tehty sopimus

Mikä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on yleisin työsopimuksen tyyppi sopimuksen voimassaoloaikaa koskevien kriteerien mukaan. Työsopimuksen oletetaan olevan voimassa toistaiseksi, ellei muuta ole sovittu. Näyttövelvollisuus asiasta on sillä, joka vetoaa määräaikaisuuteen. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa työskentelevää kutsutaan usein vakinaiseksi työntekijäksi.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään yleensä jommankumman sopimusosapuolen suorittamalla irtisanomisella. Se ei pääty itsestään, kuten määräaikainen työsopimus. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voi päättyä myös purkamisen johdosta, jos toinen osapuoli on menetellyt niin, että siihen on riittävät perusteet. Toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta päätettäessä on noudatettava lain mukaista irtisanomisaikaa. Irtisanomisajasta voidaan myös sopia, elleivät työehtosopimukset rajoita tätä vapautta. Irtisamisaikaa ei kuitenkaan saa sopia kuutta kuukautta pidemmäksi. Työnantajan irtisanomisaika saa olla työntekijän irtisanomisaikaa pidempi. Työntekijän irtisanomisaika ei saa olla työnantajan irtisanomisaikaa pidempi.

Työntekijän irtisanomissuojalla tarkoitetaan sitä, että työnantajan irtisanomisoikeutta on eräiltä osin rajoitettu korvausvastuun uhalla. Rajoitukset ovat erilaisia riippuen siitä, johtuuko irtisanominen työntekijästä vai työnantajaa koskevista tuotannollisista ja taloudellisista syistä.