Työsopimus sisältää työnteon keskeiset ehdot

Miten tietoinen olet työntekosi keskeisistä ehdoista?

Jos sinulla ei ole kirjallista työsopimusta, jossa työnteon keskeiset ehdot on kerrottu, työnantajan on annettava ehdoista muu kirjallinen selvitys. Selvitys on annettava, jos työsuhteesi on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. Sinun on saatava selvitys työsuhteen ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.

Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin työnantajan ja työntekijän kotipaikka, työnteon alkamisajankohta, määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste, koeaika, työntekopaikka, pääasialliset työtehtävät, työhön sovellettava työehtosopimus, palkan määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi. Lisäksi selvityksestä tulee käydä ilmi säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika sekä vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, palkanmaksuvaluutta, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Jos työnteon ehdot muuttuvat, työntekijälle on annettava muutoksesta kirjallinen selvitys niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä. Lainsäädännöstä tai työehtosopimuksesta johtuvia muutoksia ei tarvitse kirjallisesti ilmoittaa.