Työsopimuksen koeaika

Onko työsopimuksessasi koeaika? Pelottaako?

Työsopimuksesi ehtoihin ehkä kuuluu koeaika. Se on hyvin tavallista. Koeajan tarkoitus on molemminpuolisen soveltuvuuden selvittäminen. Soveltuuko työntekijä aiottuun tehtävään? Soveltuuko työnantajan tarjoama työ työntekijän koulutukseen ja muihin kykyihin? Koeaika on voimassa molempien hyväksi.

Myös työntekijä voi tehdä ns. koeaikapurun. Koeajan tarkoitus on testata kyvykkyyttä ja soveltuvuutta työhön. Työhön soveltumattomasta tyypistä pääsee työsopimuksen koeaikapurun avulla helposti eroon. Tai työntekijä pääsee ilman irtisanomisaikaa eroon soveltumattomasta työnantajasta.

Koeaika voi olla enintään neljä kuukautta pitkä työnteon aloittamisesta lukien. Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta, saa koeajan pituudeksi sopia enintään kuusi kuukautta. Jos kysymyksessä on alle kahdeksan kuukauden kestoinen määräaikainen työsuhde, saa koeajan pituus olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Työsopimusta ei saa koeaikanakaan purkaa ihan holtittomasti. Työsopimusta ei saa purkaa koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantajalla ei ole oikeutta purkaa työsopimusta koeaikana myöskään silloin, jos hän on laiminlyönyt ilmoittaa työntekijälle työehtosopimuksen koeaikaa koskevan määräyksen sisällön.