Mitkä ovat liike- ja ammattisalaisuudet vaitiolovelvollisuuden piirissä?

Suomen lain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen aikana hyödyntää tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Silloin kun työntekijä on saanut mainitut salaisuudet oikeudettomasti, niin kielto on voimassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella myös se, jolle työntekijä on tiedot kertonut. Viimeksi mainitun on kuitenkin täytynyt tietää tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menetelleen oikeudettomasti.