Työsuhteen vähimmäisehdot

Mitä työsuhteen vähimmäisehdoilla tarkoitetaan?

Työsopimuslain mukaiset työsuhteen vähimmäisehdot perustuvat työehtosopimuksiin, joita ovat:

 • normaalisitova työehtosopimus sekä
 • yleissitova työehtosopimus = valtakunnallinen ja asianomaisella alalla edustettavana pidettävä
 • noudatettavia työehtoja ovat mm.
 • palkkausta koskevat ehdot
 • yleiskorotukset
 • työaikaehdot
 • oikeus palkkaan alle 10 – vuotiaan lapsen sairastuessa
 • oikeus työpuvun huollosta maksettavaan korvaukseen
 • vuosilomaehdot
 • lomauttamista ja irtisanomista koskevat ehdot
 • luottamusmieskorvaus
 • ryhmähenkivakuutusta koskevat ehdot

Työlainsäädäntö määrää minimin, joista on määritelty ehdot esimerkiksi työlainsäädännössä sekä vuosilomalaissa. Varsinaista minipalkkalakia ei ole, sillä työlainsäädännön mukaan ”työntekijälle on maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen korvaus”. Työlainsäädäntö rajaa noudatettavat vähimmäisehdot mikäli alata puuttuu työehtosopimus.