Oletko joutunut työssäsi eriarvoiseen asemaan?

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muuhun näihin verrattavan asian vuoksi.

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasa-arvoisesti, sekä noudatettava edellä olevaa syrjintäkieltoa myös palkatessaan uutta työntekijää. Laki kieltää työnantajaa asettamasta eri asemaan syrjivin perustein, ellei sille ole edellä mainittua hyväksyttävää perustetta.

Jos sinulla on ongelmia työpaikallasi, ota yhteys lakimieheen tai yleiseen syyttäjään. Jos joku on rikkonut työsuhteesi ehtoja, voidaan hänet asettaa vastuuseen. Esim. hänet voidaan velvoittaa maksamaan sinulle hyvityksen.

Työsopimuslaki suojaa sinun tarpeitasi ja oikeuksiasi työelämässä. Jos huomaat sinua kohdeltavan väärin, tartu toimeen. Oikeuksiisi ei kuulu se, että sinun tarvitsisi kestää syrjivää kohtelua.