Vapautuvista työpaikoista ilmoittaminen

Mitä työnantajan on tiedotettava?

Työsopimuslaissa on määritelty kriteerit vapautuvista työpaikoista tiedottamiselle, jonka mukaan:

  • työnantajan on tiedotettava määräaikaisille työntekijöille yrityksessä avautuvista vapaista työpaikoista sen varmistamiseksi, että heillä on samat mahdollisuudet saada vakinainen työpaikka kuin muillakin työntekijöillä
  • ilmoitus voidaan tehdä työpaikassa yleisesti sopivalla, yleisellä, ilmoituksella
  • työnantajan tulisi, mikäli mahdollista, ottaa huomioon työntekijöiden pyynnöt siirtyä kokoaikatyöstä yrityksessä vapautuvaan osa-aikatyöhön, osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön tai lisätä työaikaansa, jos siihen tulee tilaisuus