Mitä laki sanoo työsyrjinnästä?

Tasa-arvolain mukaan on työnantajan on kiellettyä henkilöä työhön ottaessaan tai joko tehtävään tai koulutukseen valitessaan syrjäyttää ehdokas, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö, ellei työnantaja voi osoittaa, että hänen menettelyynsä on työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy, tai että hänen menettelynsä on johtunut muusta hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta.

Syrjivää kohtelua arvioidaan vertaamalla toisiinsa valitun ja valitsematta jääneen ansioita. Vertailussa huomioidaan koulutus, työkokemus sekä sellaiset ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävän hoitamisessa ja siten voidaan katsoa lisäansioksi.

Työnantaja voi vedota virkaan valitun soveltuvuuteen ja sopivuuteen ko. virkaan. Näitä ansoita voivat olla aktiivisuus, yhteistyökyky, empaattisuus, luovuus ja luottamus. Soveltuvuus voidaan selvittää esimerkiksi haastattelulla, työtodistuksilla, suosituksilla ja soveltuvuustesteillä. Ikään ei useimmiten voi vedota, mutta mikäli kyseessä on esimiesvirka, henkilöstön näkemyksellä voi olla merkitystä.