Ammattiliitot

Kuinka ammattiliitot voivat auttaa työnhaussa?

Ammattiliitot eivät varsinaisesti hoida työnvälitystä eivätkä välitä avoimia työpaikkoja, mutta ovat siihen käytettynä oivallinen tiedonlähde. Ammattiliittojen lehdissä on toki ilmoituksia avoimista työpaikoista ja internet-sivustoilla voi olla ilmoituksia sillä hetkellä avoinna olevista paikoista.

Vaikka ammattiliitot eivät olekaan varsinaisia työnvälittäjiä, löytyy niiltä hyödyllistä tietoa alan työllisyydestä ja työllisyyden rakenteista jopa kuntatasolle saakka. Työnhakija voi käyttää tietoa hyväkseen tutkiessaan aluetta, johon työnhakunsa keskittää. Ammattiliitoilta on myös saatavana alan ajankohtaista tietoa esimerkiksi tarpeellisesta tai kysytystä tietotaidosta, jonka avulla pääsy työmarkkinoille helpottuu.