Työllistämis- ja työharjoittelutuki

Voiko työllistäjäsi saada palkkaamiseesi tukia?

Työnhakuun lähtiessä on hyvä etukäteen selvittää työllistäjien mahdollisuudet saada tukea palkka- tai sosiaalikuluihin. Yhteiskunnalla on monia tapoja tukea työllistymistä. Tietoa löytyy työvoimatoimistoista ja KELA:lta. Työvoimakoulutuksina järjestetään kursseja, joiden kautta pyritään madaltamaan kynnystä oma-alotteiseen työnhakuun. Tarvittaessa kurssihenkilökunta auttaa esimerkiksi harjoittelupaikkojen löytämisessä.

Harjoittelun myötä syntyy helpommin työsuhde, koska työnantaja voi ilman työllistämisvelvoitetta todeta harjoittelijan sopivuuden tehtävään. Samalla harjoittelija itsekin saa tarkemman kuvan kyseisestä työstä ja voi miettiä olisiko juuri tämä hänelle sopiva paikka. Omat kiinnostukset, taidot ja vahvuudet on hyvä pohtia tarkkaan harjoittelupaikkoja etsiessä.