Portfolion muoto

Millainen on hyvä portfolio?

Muoto ja esitystapa voivat portfoliossa olla todella vapaat, mutta jonkinlainen linja on hyvä olla olemassa, jotta portfolion käsittely ja tarkastelu ei olisi hankalaa. Varmin esitystapa on kansio, mutta myös kotisivut, cd-rom, tai esimerkiksi video ovat vaihtoehtoja. Tietenkin paljon riippuu siitä, minkälaiseen työhön tai työtehtävään hakija on hakemassa, ja minkälaisessa muodossa oman ammattialan tuotokset yleensä tulevat.

Portolion on tarkoitus olla persoonallinen ja tekijänsä näköinen. Kuvitukset ja erilaiset leikkeleet lehdistä, valokuvista ym. ovat hyvä tapa värittää tekstiä. Kuvien ei välttämättä tarvitse olla juuri itsesi tekemiä, vaan ne voivat liittyä kertomaasi ja tukea kirjoitusta.

Paperin laadulla, värien käytöllä, kansion mallilla ja rakenteella voi tehdä portfoliosta entistä persoonallisemman näköisen. Myös tekstin taittaminen ja erilaisten kirjasinmallien käyttäminen sekä luodut kontrastit tekevät lukemisesta mielenkiintoisempaa. Sotkuisuus ei kuitenkaan ole hyvä lopputulos, vaan tiedon on erotuttava selkeästi ja tarvittavan asiallisesti luovan kokonaisuuden keskeltä. Jäsentely sekä tekstin ja kuvan taittaminen ovat siis tärkeimmät ja vaikeimmat vaiheet portfoliota tehtäessä.

Portfoliokansion suositeltu pituus on noin 15-25 sivua riippuen tietenkin materiaalista. Kuviin pohjautuvat portfoliot vievät enemmän sivuja kuin kirjoitetulla sisällöllä rakennetut.