Soveltuvuusarvioinnin tarkoitus

Miksi soveltuvuusarviointeja tehdään?

Soveltuvuusarvioinnit ovat yleensä psykologiaan erikoistuneiden konsulttitoimistojen järjestämiä tilaisuuksia, joissa pyritään löytämään avoimeen työpaikkaan mahdollisimman sopiva työntekijä. Niillä testataan ja kartoitetaan paikkaa hakevien sellaisia kykyjä sekä ominaisuuksia, jotka ovat kyseisen työpaikan kannalta olennaisia. Soveltuvuusarvioinnissa on mahdollista kartoittaa pelkkää työhaastattelua kattavammin haettavasta toimesta riippuen esim. hakijoiden yhteistyötaitoja, paineensietokykyä, päättelykykyä ja kielellisiä kykyjä.Soveltuvuusarvioinnin avulla ei kyetä tekemään syvälle meneviä päätelmiä arvioitavan henkilön luonteesta tai persoonasta, vaan tarkoitus on arvioida häntä suhteessa haettavaan toimeen. Soveltuvuusarviointeja tehdään, jotta rekrytoinnin riskit saataisiin minimoitua ja jotta avoin toimi voitaisiin täyttää siitä mahdollisimman hyvin suoriutuvalla hakijalla. Ulkopuolinen apu rekrytoinnissa tuo prosessiin myös objektiivista näkökulmaa. Konsulttiyritys ei tee valintaa toimeksiantajan puolesta, vaan antaa tälle suosituksia loppulausunnon muodossa. Myös hakijalla on oikeus saada kyseinen lausunto alkuperäisessä muodossaan itselleen.