Lehti-ilmoitukset

Kuinka lehti-ilmoitukset auttavat työnhaussa?

Sanomalehtien sunnuntainumero on tärkeä tietolähde työnhakijalle. Sanomalehdissä ilmoitetaan monesti työpaikkoja, joita ei ilmoiteta lehden ja ilmoittavan yrityksen Internet sivujen lisäksi missään muualla. Lehti antaa myös kuvan lehden levikin alueen työmarkkinoista eri aloilta. Koska lehti-ilmoitus on maksullinen, joutuu yrittäjä harkitsemaan työpaikkailmoituksen tehokkuuden, tavoitettavuuden ja näkyvyyden suhteessa ilmoituksen hintaan.

Oma lehti-ilmoittelu

Lehtien kautta tapahtuva ilmoittelu ei ole kovin yleinen tapa etsiä työtä. Työnhakijoista kovinkaan moni ei laita ilmoitusta lehteen hakiessaan työpaikkaa. Paikallis- ja sanomalehdillä on usein työsuorituksiin erillistä palstatilaa myytävänä, mutta koska ilmoitus on maksullinen, on ilmoituksessa osaaminen tiivistetty muutamaan riviin. Lehti-ilmoitus on yleensä keskittynyt ammatteihin, jossa osaaminen ja ammattitaito voidaan kuvata lyhyesti.