Headhunting eli suorahaku

Mitä suorahaulla tarkoitetaan?

Headhunting eli suorahaku on vaihtoehto perinteiselle ilmoitushaulle. Nykyisin yhä useammin avainpaikat täytetään suorahakuprosessin kautta. Suorahaussa aktiivisena osapuolena on konsultti, joka ottaa yhteyttä potentiaaliseen ehdokkaaseen ja tiedustelee hänen kiinnostustaan koskien haussa olevaa paikkaa.Suorahaku on rekrytointimenetelmä, jota käytetään erityisesti vaativiin henkilövalintatilanteisiin, kuten esimerkiksi ylimmän johdon, keskijohdon sekä asiantuntijoiden valintoihin. Menetelmä on ollut yleisempi yksityisen sektorin rekrytoinnissa, mutta viime vuosina se on alkanut yleistyä myös julkisen sektorin avainpaikkojen rekrytointiprosesseissa.

Lähtökohtana suorahaussa on räätälöidä jokainen rekrytointitoimeksianto mahdollisimman tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa sekä asiakasorganisaation liiketoiminnan ymmärtäminen luovat hyvät edellytykset pätevimpien sekä ennen kaikkea sopivimpien henkilöiden löytämiselle ko. tehtävään. Kattavalla toimiala- ja yritystutkimuksella sekä laajan kontaktiverkoston avulla on mahdollista tavoittaa pätevimmät profiilin mukaiset ehdokkaat, joille näin annetaan mahdollisuus osallistua hakuprosessiin. Toimeksiantajalle esitellään prosessin loppuvaiheessa vain tehtävään parhaiten soveltuvat henkilöt.