Portfolion sisältö

Mitä portfolioon voi laittaa?

Sisältö voi vaihdella portfolioissa paljonkin ammatin mukaan. Graafikoilla, kuvittajilla, arkkitehdeillä, taiteilijoilla ja malleilla kansio koostuu suurimmaksi osaksi edustavista kuvista. Portfolio on heille melkeimpä pakollinen työnäytteiden esittelyssä. Se koostaminen kuuluu jo niin sanotusti ammatin kuvaan. Portfolion käyttäminen on kuitenkin mahdollista myös toisenlaisilla ammattialoilla. Tällöin portfoliossa on enemmän kirjallista osuutta.

Portfolio sisältää lyhyen henkilökuvauksen tekijästään. Myös yhteystiedot on hyvä liittää portfolioon. Sisältönä voi olla lisäksi tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä erityisosaamisista, esimerkiksi kielitaidoista tai atk-tuntemuksesta. Näiden perustietojen lisäksi portfolio voi sisältää esimerkiksi selvityksiä koulutuksen aikaisista erikoistehtävistä ja omista tutkimuksista. Työkokemuksia ja työhön liittyviä eri piirteitä voi myös tarkastella oman pohdinnan kautta ja liittää mukaan tietoa harrastuksista, suoritetuista kursseista sekä muista merkittävistä saavutuksista ja kokemuksista. Joskus mukaan voi liittää kopioita erilaisista todistuksista ja suorituksista.

Vapaasta ulkomuodostaan huolimatta, kaiken portfolioon kasattavan tiedon on oltava oikeata, sillä portfolio on julkinen asiakirja.