Muodon ja sisällön harmonia

Mitä tulee ottaa huomioon ansioluettelon muotoa ja sisältöä suunnitellessa?

Sekä sisältö että ulkonäkö tärkeitä

Ansioluettelon eli CV:n malleja on erilaisia, mutta on kuitenkin olemassa tiettyjä perusosia, jotka tulee mainita aina. CV: tulee kertoa, miksi juuri sinä olet sopiva työnhakija.

Erottuakseen joukosta on huomioitava monta seikkaa. Ansioluettelon ulkoasun tulee olla lyhyt selkeä, jotta työnantaja kiinnostuisi lukemaan sen. CV:n lyhyydestä huolimatta sisältöön täytyy kuitenkin mahtua kaikki oleellinen tieto.

Vältä tarpeetonta tietoa, jotta teksti olisi mahdollisimman ytimekäs. Kirjoita kaikista oleellisimmat tiedot, kuten esimerkiksi aiempi koulutuksesi ja työkokemuksesi. Työnantajia kiinnostaa eniten viimeisin työkokemuksesi, joten aikajärjestys on huomioitava siten, että liikkeelle lähdetään tuoreimmasta päästä. Jos olet vaikkapa työskennellyt useita vuosia, aiempia lyhytkestoisia työharjoitteluja voi karsia kokonaan pois.

Tee CV:stä itsesi näköinen

Persoonallisuus on asia, jota nykyään korostetaan työhakemusta ja CV:tä tehtäessä. Persoonallisuudella tarkoitetaan sitä, että ansioluettelosta tulee tehdä oman näköinen. Älä siis kopioi suoraan valmiiksi annetuista malleista, vaan pyri sen sijaan erottautumaan. Työnantaja muistaa paremmin CV:n, jossa on mukana ripaus hakijan omaa persoonaa.

Tarkista oikeinkirjoitus ennen lähettämistä

Ulkomuodon lisäksi myös kirjoitusvirheitä tulee välttää. Runsaasti virheitä sisältävä CV antaa huonon vaikutelman työnantajalle. Tarkista ansioluettelon sisältö huolellisesti. Oikeinkirjoituksen voi tarkistaa tekstinkäsittelyohjelmalla. Useasti suositellaan, että oman CV:n voisi antaa jollekin tuttavalle tarkastettavaksi. Ulkopuolinen huomaa usein virheet paremmin, kuin itse kirjoittaja.

Suositeltavaa on varata aikaa ansioluettelon suunnitteluun ja tekemiseen. Kun on saanut valmiiksi yhden kunnollisen pohjan, voi samaa mallia käyttää useamman työhakemuksen yhteydessä. Tietoja täytyy toki muistaa päivittää sekä muokata sen mukaan, millaiseen työpaikkaan hakee.

CV:si tarkoituksena on herättää työnantajan kiinnostus niin, että sinut kutsutaan työhaastatteluun. Siksi on tärkeää, että CV:si on tehty kaikin puolin huolellisesti.