Oppilaitosten välitys

Kuinka hakea töitä oppilaitoksensa kautta?

Oppilaitoksista lähinnä yliopistoilla on oma urapalvelu opiskelijoilleen. Monille työelämään sijoittuminen pitkän opiskelujakson päätyttyä voi olla yllättävän haasteellista huolimatta hyvästä koulutustaustasta ja urapalvelut auttavat löytämään oman työnhakupolun jo opiskelujen aikana.

Opiskelija voi hakea tietoa työnhausta ja osallistua koulutuksiin, jossa kerrotaan tehokkaasta työnhausta. Myös ohjattua työnhakua voi olla tarjolla. Jokainen työnhaku on yksilöllinen projekti työhakijan omista lähtökohdista johtuen, ja sen vuoksi työnhakua ohjataankin jokaiselle henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.