Ideoita vapaamuotoiseen CV:een

Kuinka persoonallinen CV tehdään?

Joskus työhakemuksen ja siihen liitetyn CV:n tarvitsee olla virallisen kaavan mukaan aseteltuja, mutta jos hakemus pyydetään vapaamuotoisena, sallii se persoonallisuuden käytön myös CV:n, eli ansioluettelon teossa.

CV:n sisältö on nimensä mukainen listaus opiskelu- ja työhistoriasta sekä osaamisesta ja erityisistä taidoista. Tämän kaiken on siis sisällyttävä CV:een, vaikka luovuuden voikin muuten päästää tilanne kohtaisesti irti. Vapaamuotoisen CV:n on siis hyvä olla helposti hahmotettava.

Haettavan työn luonne on hyvä ottaa huomioon CV:n, eli ansioluettelon tyylissä ja esitystavassa. Jos esimerkiksi hakee töihin kotisivujen valmistajaksi, on tietenkin johdonmukaista, jos CV on jo itsessään edustava työnäyte, eli kotisivu. CV:n voi muokata myös persoonalliseksi Power point –esitykseksi tai taittaa sen vihkoksi, tai lehtiseksi. Työpaikkoihin, joissa käytetään puhetta ja ääntä voi olla eduksi, jos CV on ääninauhoitteena. Joissakin villeimmissä töissä voi erottua joukosta nauhoitetulla ja hienoksi editoidulla esityksellä, joka on tallennettu esimerkiksi dvd:lle tai vhs:lle. Mitä luovempi työ sitä vapaammin saa mielikuvitusta käyttää myös CV:n luomisessa.

CV:ta muovatessa on hyvä myös harkita jonkinlaista värien, tai kuvien käyttöä, mutta kuitenkin tyylikkäästi. Kuvien ja värien pitää olla tekstiä tukevia eikä tämän huomioarvoa laskevia. Moneenkaan paikkaan ei todennäköisesti ole kovin järkevää pistää sellaista CV:ta, joka vilistää silmissä, tai vihloo korvissa. Selkeys pitää säilyttää, jotta CV on helposti tulkittavissa.