Suorahakuprosessin kulku

Kuinka suorahakuprosessi etenee?

Suorahakuprosessissa lähdetään aina liikkeelle tarveanalyysistä sekä kyseisen tehtäväprofiilin määrittämisestä. Saatujen tietojen perusteella suunnitellaan hakustrategia ja tehdään kattava yritys-, toimiala-, sekä henkilökartoitus. Kun riittävä määrän potentiaalisia ehdokkaita on kartoitettu, aloitetaan kontaktointi heihin, yleensä puhelimitse.Alustavan puhelinhaastattelun perusteella potentiaalisimmat ja tehtävästä kiinnostuneet ehdokkaat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastatelluista ehdokkaista soveltuvimmat valikoidaan esittelyyn toimeksiantajalle, eli siis ensimmäiseen tapaamiseen asiakkaan kanssa. Toimeksiantajan valitsemat ehdokkaat etenevät tämän jälkeen mahdollisiin soveltuvuusarviointeihin. Toimeksiantajan rekrytointipäätöksen tueksi tehdään yleensä myös prosessin loppuvaiheessa mukana olevien ehdokkaiden referenssitarkistus.

Prosessiin kuluu aikaa yleensä useita viikkoa, jopa 2-3 kuukautta, riippuen tehtävästä ja käytettävissä olevasta ajasta. Rekrytointipäätöksen ja ehdokkaan palkkauksen jälkeen suorahakuprosessiin voi myös kuulua toimeksiannon jälkiseuranta, mihin kuuluu säännöllinen yhteydenpito niin toimeksiantajaan kuin valittuun ehdokkaaseenkin.

Suorahakupalveluja tarjoavat kontulttitoimistot pitävät yleensä potentiaalisten hakijoiden tietoja omissa tietokannoissaan. Ehdokas päätyy näihin tietokantoihin yleensä rekrytointikonsulttien oman kartoituksen tuloksena. Uusia haasteita etsivät työnhakijat voivat myös ottaa konsulttitoimistoihin yhteyttä lähettämällä avoimen hakemuksen ja ansioluettelon. Nykyään yhä useampi hakija ottaakin omasta aloitteestaan yhteyttä alan yrityksiin ja antaa tietonsa käytettäväksi mahdollista kontaktointia varten.