Yritysten resurssikartoitukset

Mitä resurssikartoitukset ovat?

Yrityksissä liikkuu huomattava määrä tietoa, taitoa ja potentiaalia. Kaikki tämä ei kuitenkaan ole avoimesti näkyvissä saatikka konkreettisesti käytössä. Tämän potentiaalin valjastamiseksi henkilöstöyritykset tarjoavat resurssikartoituspalveluja, joiden avulla yrityksen kasvupotentiaali voidaan kartoittaa.Ulkopuolisen systemaattisen tarkastelun avulla saadaan puolueetonta tietoa yrityksessä toimivan työyhteisön vahvuuksista ja heikkouksista. Kartoitusmenetelminä käytetään useimmiten soveltuvuusarvioinnistakin tuttuja välineitä: haastattelua, testejä ja simulaatioita. Kyselyt ja haastattelut ovat olennaisin osa kartoitusta.

Resurssikartoituksen tuloksista on hyötyä sekä yhteisö- että yksilötasolla. Organisaatio voi valjastaa yrityksessä jo toimivan henkilöstön potentiaalin paremmin käyttöönsä, ja myös sisäinen rekrytointi helpottuu. Henkilöstön kehitysprojekteja voidaan suunnata olennaisiin kohteisiin, kun heikkoudet on kartoitettu. Työntekijät puolestaan saavat arvokasta tietoa omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, mikä helpottaa sekä työmotivaation ylläpitämistä että urasuunnittelua.