Suorahaun edut ja haitat

Mitkä ovat suorahaun hyvät ja huonot puolet?

Suorahaun avulla on mahdollista päästä parempaan “osumatarkkuuteen” rekrytoinnissa. Suorahaun kautta on mahdollista tavoittaa sellaisiakin henkilöitä, joiden kynnys hakea paikkaa esimerkiksi lehti-ilmoituksen perusteella on syystä tai toisesta liian korkealla. Joissakin tapauksissa rekrytointi halutaan myös suorittaa ”hiljaisesti”, esim. jos asiaa ei haluta julkisuuteen ennen valintapäätöstä. Samalla valinta pysyy piilossa niin kilpailijoilta kuin tarvittaessa toimeksiantajan omalta organisaatioltakin.

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina yritykselle suuri investointi, ja yritykset haluavat usein hyödyntää suorahakukonsultin ammattitaitoa optimaalisen lopputuloksen varmistamiseksi. Usein syynä voi myös olla ajansäästö, ilmoitushaku prosessina voi olla työläs ja aikaavievä. Delegoimalla hakuprosessi rekrytointikonsultille, toimeksiantajan ei tarvitse käyttää aikaansa hakemusten läpikäyntiin, alkuhaastatteluihin tai muihin prosessin aikaa vieviin vaiheisiin. Ilmoitushaku ei myöskään välttämättä aina johda toivottuun tulokseen, mahdollisista uusinnoista huolimatta, kun taas suorahakuprosessia voidaan jatkaa, kunnes oikea henkilö on löytynyt.

Suorahaku saattaa vaikuttaa toimeksiantajalle aluksi kalliilta vaihtoehdolta. Näin saattaa myös olla, mikäli jossain prosessin vaiheessa toiminnan laadusta tingitään. Tarveanalyysi täytyy olla tarpeeksi tarkka, jotta konsultit osaavat määrittää oikeanlaisen tehtäväprofiilin. Tällöin on tärkeää, että kyseisellä konsulttitoimistolla on ennestään kokemusta vastaavan alan rekrytoinneista sekä riittävästi asiakkaan toimialan tuntemusta. Toimeksiantajan on myös hyvä tehdä kattava etukäteistyö tarvekartoitusta varten.

On toki mahdollista, että suorahaun kautta valittu kandidaatti osoittautuu lopulta tietyn ajan kuluessa “vääräksi valinnaksi”. Näitä tapauksia varten toimeksiantosopimuksissa on yleensä nk. takuupykälät, joilla konsulttitoimistot tulevat hinnoittelussa asiakasta vastaan ja prosessia voidaan jatkaa, kunnes sopiva ehdokas löytyy.