Haastattelun tärkeys

Kuinka suuri merkitys työhaastattelulla on rekrytointiprosessissa?

Hyvin kirjoitettu hakemus, vakuuttava CV, suosittelijat - kaikki nämä vaikuttavat työpaikan saantiin oleellisesti. Internet toimii kätevänä apuvälineenä työnhakuprosessissa. Mikään ei kuitenkaan pysty korvaamaan työhaastattelua, kasvotusten käytävää keskustelua työnantajan ja työnhakijan välillä. Viime kädessä haastattelu on se, mikä yleensä ratkaisee työpaikan saannin.

Haastattelu antaa työnantajalle mahdollisuuden tavata sinut, ihmisen hakupapereiden takana. Hän pyrkii hahmottamaan kykyjäsi, kiinnostuksen kohteitasi ja tavoitteitasi tarjottua työtä silmälläpitäen. Nykyään yhä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, oletko sopiva persoona työhön - sellainen, jonka työnantaja haluaa tiimiinsä.

Sinun tehtäväsi haastattelussa on osoittaa olevasi vähintään yhtä pätevä kuin olet hakemuksessasi luvannut. Työnantajan on saatava tietää osaamisesi, kokemuksesi ja asenteesi, jotka tekevät sinusta juuri oikean ihmisen kyseessä olevaan työtehtävään. Paitsi puhumalla, tuot itseäsi esille myös käyttäytymisesi kautta. Reipas kädenpuristus, kohtelias esittäytyminen ja katsekontakti luovat hyvän ensivaikutelman. Haastattelun aikana työnantajalle muodostuu kuva persoonastasi, joka voi olla hyvinkin ratkaiseva.

Vastaavasti sinä saat haastattelussa tietoa työnantajasta ja työtehtävästä. Myös sinulla työntekijänä on oikeus valikoida, millaisissa paikoissa ja millaisten ihmisten kanssa haluat työskennellä. Käytä hyväksesi mahdollisuus kysellä mieltäsi askarruttavista asioista ja tuo esille myös omia näkemyksiäsi. Haastattelun ei tarvitse olla väkinäistä, luettelomaista kysymysten ja lyhyiden vastausten vuorottelua. Parhaimmillaan se on oikea, elävä keskustelu, toimivan työparin ensimmäinen palaveri.