Soveltuvuusarvioinnin käyttömahdollisuudet

Milloin soveltuvuusarviointia kannattaa käyttää?

Suomessa käytetään psykologisia soveltuvuusarviointipalveluja enemmän kuin keskimäärin muualla Euroopassa, ja isoimmissa kaupungeissa niitä tarjoavia toimistoja on kymmeniä. Rekrytoinnin yhä kasvavaan ulkoistamistendenssiin on useita syitä.Soveltuvuusarvioinnista on eniten hyötyä sellaisissa rekrytointiprosesseissa, joissa työn onnistunut suorittaminen edellyttää tekijältä monenlaisia ominaisuuksia ja taitoja. Pelkkää haastattelua laajemmalla arvioinnilla hakijoiden kyvyt voidaan kartoittaa syvällisemmin ja suhteessa juuri kyseiseen toimeen. Mitä tarkemmin arviointi suoritetaan jo ennen työhönottoa, sitä todennäköisemmin vältytään virhevalinnoilta ja siten ylimääräisiltä kustannuksilta.

Joskus avointa paikkaa hakevat yhtä aikaa yrityksen sisäiset sekä sen ulkopuoliset tahot. Tällöin ulkopuolisen konsultin palkkaaminen on edellytys puolueettomalle valinnalle. Myös rekrytointiprosessissa, jossa hakijat ovat hyvin samanlaisia tai vastaavasti hyvin paljon toisistaan poikkeavia, tarkempi ja syvällisempi soveltuvuusanalyysi on tarpeen. Toisinaan yritykset joutuvat tilanteeseen, jossa uuden työntekijän tarve on akuutti, mutta aikaa sellaisen etsimiseen ei ole. Myös tällaisessa tilanteessa konsulttitoimistojen apu on paikallaan.