Portfolion käytäntö

Miten hyödyntää portfolio?

Portfolion olemassaolosta on hyvä mainita jo työhakemuksessa. Sen voi ottaa mukaan haastattelutilanteeseen, tai vaikka lähettää työnantajalle etukäteen. Joskus työnantaja haluaa esimerkiksi haastattelun jälkeen vielä perehtyä portfolioon tarkemmin, tällöin kansion ym. voi jättää joksikin aikaa työnantajalle.